SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości 10 zł/miesiąc (120 zł rocznie). Podstawową i rekomendowaną formą uiszczania składki członkowskiej jest przelew bankowy.
Składka członkowska jest obowiązkowa dla wszystkich niezależnie od przekazywanych partii darowizn. Zwolnione ze składki są osoby do 26 roku życia, a także po uzyskaniu zgody władz partii osoby w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Nazwa odbiorcy: Solidarna Polska
Adres odbiorcy: ul. Mokotowska 4/6 lokal 304, 00-641 Warszawa
Nr Rachunku: 24 1020 1156 0000 7302 0122 9400
Kwota: 10 zł */120 zł*
Słownie kwota: dziesięć złotych*/ sto dwadzieścia złotych*
Nazwa zleceniodawcy: Imię i nazwisko, adres zameldowania osoby wpłacającej
Tytułem: Składka członkowska za miesiąc (np. styczeń w roku 2021)*/rok(2021)*
* - do wyboru